Lupa-asiat

Ampuma-aseluvat

Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Luvat myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Ampuma-aseen ja kaasusumuttimen hankintaan ja hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan antaa myös Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle ja säätiölle.

Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus.

Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat:

 • metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen
 • ampumaurheilu ja –harrastus
 • työ, jossa ase on välttämätön
  näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys
 • museossa tai kokoelmassa pitäminen
 • muistoesineenä säilyttäminen
 • merkinanto
 • säilyttäminen ja kuljettaminen
  Lupa voidaan antaa vain sellaiselle aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, eikä ole tarpeetoman tulivoimainen tai tehokas.

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset

Ampuma-aseen hankkimislupa voidaan myöntää vain sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Hankkimislupa pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria taikka niiden osaa varten voidaan antaa vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle.

Luvattoman ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapito ei muodosta estettä luvan saamiseen esineeseen, jos henkilö oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä ja luovuttaa sen poliisille. Luvan saamisen esteenä voivat kuitenkin olla henkilön tekemät muut rikokset

Ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saatetaan vireille kirjallisella  hakemuksella, jonka hakemuksen vastaanottanut virkailija kirjaa poliisin asetietojärjestelmään. Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti.

Pääkaupunkiseudun aselupayksiköt: Varaa aika Poliisin aselupayksikköön tästä

Aseen hankkimislupaa haettaessa on oltava mukana

 • passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja.)
 • hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat
  sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta
  ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset
 • Hankkimislupa on voimassa enintään kuusi kuukautta muilla kuin asekeräilijöillä, joille se on voimassa enintään vuoden. Hankkimis- ja hallussapitoluvan nojalla hankittu ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä luvan myöntäneellä poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimisesta, mutta kuitenkin ennen hankkimisluvan voimassaolon päättymistä.
 • Seuran asekoulusvastaavan todistus harrastuneisuudesta.  Seuran asekoulutus vastaavat henkilöt ovat Markus Ahtiainen, Erkki Böök .