Yleistietoa ammunnasta

Ammunta (rinnakkaisnimenä ampumaurheilu tai joskus myös ampuminen) on yleisnimitys joukolle kilpaurheilulajeja, joissa on tarkoitus lajikohtaisten sääntöjen puitteissa ampuma-aseella ampumalla osua ennalta määriteltyyn maaliin tai maaleihin. Paremmuuden voi ratkaista osumien tarkkuus, lukumäärä, niihin käytetty aika tai näiden eri yhdistelmät. Kaikissa ampumalajeissa on tarkat määräykset käytettävien aseiden ja varusteiden suhteen sekä tiukat turvallisuusmääräykset.

Ampumaurheilun turvallisuuden monet tasot

Ampumaurheilija ampuu vain ampumaradalla, joka on todettu turvalliseksi.

Ase tuodaan ampumapaikalle aina laukussa.

Kun ase otetaan laukusta, avataan lukko ja varmistetaan että aseessa ei ole patruunaa. Kun ampuminen on päättynyt varmistetaan, että ase on tyhjä ja laitetaan takaisin laukkuun.

Jos ase luovutetaan ulkopuoliselle henkilölle, jolla ei ole vastaavan aseen aseenkantolupaa, aseen haltija on jatkuvasti läsnä.

Ennen kuin aseen haltija luovuttaa aseen ulkopuoliselle, hän varmistuu vastaanottajan aseen käsittelytaidoista.

Aseen, tyhjänäkin, saa suunnata vain tauluja kohti.

Ase ladataan ampumapaikalla vasta kun on varmistauduttu siitä, että ampumalinjan etupuolella ei ole ketään.

Maalitaulut on aina sijoitettava vain taulurivistön taululaitteiden tasoon.

Ampuminen ampumaradalla tapahtuu yleensä seuroittain. Ampumaseuroihin kuulumattomia ei lasketa yksin radalle.

Radan järjestyssäännöissä otetaan huomiin paikalliset olot

Ampumaradan järjestyssäännöt opastavat käyttäytymään ja liikkumaan ampumarata-alueella turvallisesti. Järjestyssäännöissä mainitaan minkälaisilla aseilla ja patruunoilla radalla saa ampua.

Ampumaratojen suunnittelussa ja rakentamisessa lähtökohtana on niin ympäristön, toimitsijoiden kuin ampujien turvallisuus.

Ampumarata-alueen maankäytön suunnittelussa merkittävässä asemassa on radan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset.

Ampumaradan rakenteiden suunnittelussa päähuomio on turvallisuus radalla ja sen vaara-alueella sekä ampumaurheilun päästöjen, (äänitaso, lyijy, ruutikaasut, jätehuolto) mahdollisimman täydellinen hallinta.

Ampumaradan käyttöä ja turvallisuutta valvovat paikalliset poliisiviranomaiset.

Ampumaradoilla ovat vahtimestarit tai valvojat. Heillä on oikeus poistaa häiriötä tuottavat henkilöt ampumaradalta.

Jokaisessa harjoituksessa, johon osallistuu enemmän kuin yksi, nimetään johtaja, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä.

Ampumaurheilun kilpailusäännöt antavat vähimmäisohjeet turvallisesta toiminnasta ampumaradalla.

Myös tästä klikkaamalla löydät turvallisuussääntöjä ja ohjeita