Välineet

Haulikkoammuntaan tarvitset minimissään seuraavat harrastusvälineet:

 • haulikko
 • laukku tai suojapussi haulikon kuljetukseen
 • kuulosuojaimet
 • patruunat

 

Useat ampujat käyttävät myös seuraavia välineitä:

 • haulikkoampujan lasit
 • ampumaliivit
 • haulikon piipun puhdistusvälineet

Haulikko

Yleisimmät haulikkotyypit ovat:

 • taitettavat haulikot (päällekkäispiippuinen, rinnakkaispiippuinen ja 1-piippuinen)
 • pumppuhaulikot
 • puoliautomaattihaulikot

 

Kaikilla em. haulikkotyypeillä voidaan ampua radalla. Niin sanotut ratahaulikot ovat tyypillisesti taitettavia päällekkäispiippuisia 12-kaliiperin haulikoita, jotka on tehty kestämään suuria laukausmääriä.

Skeet-, trap- ja sporting-haulikot (eroja perässä ja kiskoissa)…

Supistajat ja lajit…

Pumppu- ja puoliautomaattihaulikoilla radalla ammuttaessa saa makasiiniin ladata ainoastaan omalla ampumavuorolla tarvittavan maksimimäärän patruunoita. Lajista riippuen tämä tarkoittaa yhtä tai kahta patruunaa.

Muiden ampujien ampumavuorolla ja radalla liikuttaessa on taitettava haulikko pidettävä taitettuna ja pumppu- tai puoliautomaattihaulikko lukko avattuna! Jokaisen ampujan on voitava silmämääräisesti todeta, että haulikko ei ole vaarallinen!

Laukku tai suojapussi

Haulikon kuljettamiseen tarvitaan laukku tai suojapussi.  Taitettavan haulikon käytännöllinen kuljetusratkaisu rata- ja kaupunkiolosuhteissa on lyhyt kova laukku, johon haulikko laitetaan kahdessa osassa: piippu ja perä erikseen. Erällä saattaa pehmeä kuljetuspussi olla toimivampi ratkaisu. Makuasioita.

Kuulosuojaimet

Kuulon suojaaminen on ampujalle ensiarvoisen tärkeää. Menetettyä kuulokykyä ei saa takaisin.

Yleisimmät kuulosuojaintyypit ovat:

 • Kuppimalliset sangalliset kuulosuojaimet: Kuppimallisia kuulosuojaimia on saatavana sekä ”tavallisina” passivisina että aktiivisina malleina. Aktiiviset kuulosuojaimet vaimentavat laukausäänet mutta päästävät läpi normaalin puheäänen. Kuppimallista kuulosuojainta valittaessa on syytä kokeilla osuuko kuppi haulikon perään haulikkoa poskelle nostettaessa. Joidenkin kuulosuojainten kupit on muotoiltu litteiksi, jotta ampumista häiritsevää kontaktia haulikon perän kanssa voitaisiin välttää. Aina ei kuitenkaan kontaktia voi välttää litteälläkään kupilla haulikon perästä ja ampujan anatomiasta riippuen.
 • Korvatulpat: Korvatulppia on saatavana sekä kertakäyttöisinä että useaan kertaan käytettävinä malleina. Lisäksi ”kestotulppia” on saatavana ampujan korvien anatomian mukaan yksilöllisesti muotoiltuina.

Patruunat

Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleisimmät radalla käytettävät patruunatyypit ammuttavan lajin mukaan.

Laji Kaliiperi Lataus Nro
Skeet 12/70 24 g 9
Trap 12/70 24 g 7,5
Compak 12/70 28 g 7,5

 

SMY:n radalla voidaan ampua myös muiden kaliiperien patruunoilla sekä lyijy että teräshauleilla. Yksittäisen haulin maksimihalkaisija on kuitenkin 2,5 mm. Suuremman haulikoon patruunoilla tai täyteisillä ei SMY:n radalla saa ampua turvallisuussyistä.

Haulikkoampujan lasit

Haulikkoampujan laseilla on niiden tyypistä riippuen 1-3 tehtävää:

 • Lasit suojaavat silmiä mm. kiekon sirpaleilta
 • Värillisten linssien avulla voidaan kiekko saada erottumaan taustasta selkeämmin
 • Teipinpalalla dominoivan silmän edessä olevassa linssissä voidaan ”pakottaa” heikompi silmä kiekkoon, kun haulikolla ammutaan heikomman silmän puolelta.

Ampumaliivit

Ampumaliivien etuna ovat sen suuret taskut, joihin ampumakierroksella tarvittavat patruunat mahtuvat. Ampumaliiveissä on myös tyypillisesti nahkaa kohdassa, johon haulikon perä nousee.

Haulikon piipun puhdistusvälineet

Haulikkoon pätee samat lainalaisuudet kuin muihinkin harrastuvälineisiin: Mitä paremmin niistä pitää huolta, sitä pidempään se kestää. Haulikon piipun puhdistussarja ei ole iso investointi, mutta sitä pitää myös käyttää 🙂